Fri frakt på bestillinger over 1200 NOK
Fri frakt på bestillinger over 1200 NOK 

Kjøpsvilkår og betingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg gjennom kumba.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Les mer om disse på www.lovdata.no.

Der det i salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS) eller brev.

1. Parter

Selger er Kumba AS, heretter kalt kumba.no, Trygves vei 6, 1456 Nesoddtangen, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 914 595 010, telefon: 482 22 733, e-post: post@kumba.no, og blir i det følgende benevnt “vi” eller “oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Du er selv ansvarlig for å se gjennom bestillingen din før du bekrefter og betaler. Kumba.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, eller i vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når kumba.no mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til den mailadressen du har oppgitt på bestillingssiden. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Kumba.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil og feilprising kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller vår markedsføring.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere eller endre din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt eller det har oppstått en pris/trykkfeil. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m. 

*International customers wont be charged the norwegian MVA, but local taxes and customs may apply upon arrival, depending on your country’s customs regulations.

5. Betaling

Kjøpesummen kan, etter ditt eget valg, gjøres opp med kredittkort (Visa, Mastercard, Maestro), faktura og delbetaling. For å kunne handle på kumba.no må du ha fylt 18 år.

Kumba sin betalingspartner er Nets. Ved bruk av kort eller Vipps blir kjøpesummen reservert på kortet/Vipps-konto ved bestilling. Kortet/Vipps-konto blir belastet først når ordren er pakket og klar for utsendelse fra vårt lager.

Kumba sin partner for fakturabetaling er Riverty Faktura (via Nets Easy). Riverty overtar fordringen fra kumba.no i det varene blir kjøpt på kumba.no. Når du velger å betale med Riverty faktura vil det vurderes hvorvidt denne betalingsmetode er tilgjengelig for din ordre. 
Til dette formålet foretar Riverty en kreditt- og adresse sjekk 
(slik det fremkommer av Riverty Privacy Policy:https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/no_no).

Riverty står fritt til å akseptere, eller nekte fakturabetaling, og vi kan ikke påvirke en slik beslutning. 

Les vilkår og betingelser for Riverty Faktura her

6. Levering og forsinkelse

Kumba.no leverer til hele verden.

Levering av produktene skjer på den måte som angitt under Frakt og betaling , til det sted som er angitt på ordrebekreftelsen. Kumba.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake til levering er gjort, eller heve avtalen.

7. Uavhentet pakke

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader og avgifter til transportør.

For uavhentet pakker som returneres til oss vil du bli ilagt et gebyr på NOK 400,- inkl. mva

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det og innen rimelig tid, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dette gjelder også om du har valgt en annen mottaker av varene enn deg selv (betaleren).

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering av nytt tilsvarende produkt, prisavslag, eller at kjøpet heves. Kumba.no kan alltid forlange at kjøpet heves, fremfor feilretting, omlevering og prisavslag..

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig, men må alltid bekreftes skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har alikevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Kumba.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Kumba.no vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer (ikke frakt og gebyrer)

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Slik melding skal gis på Angrerettskjema som er vedlagt leveransen. Om du ved en feil ikke har mottatt angrerettskjema kan du sende oss en epost til post@kumba.no, så sender vi det til deg.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være ubrukt, i originalemballasjen, og forøvrig i den stand du mottok det.

Bruker du Angreretten skal produkt(ene) leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har ansvaret for at produktet er forsvarlig pakket for returtransport. Vi har øvrig risiko for transporten tilbake til oss.

Om du angrer hele leveransen (dvs. returnerer alle produktene fra en bestilling), så refunderer vi hele beløpet, men eksklusive fraktkostand for forsendelsen til deg. Om deler av en bestilling blir returnert refunderes prisen på produktene som dette gjelder. Refusjonen skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet i retur. Om bestillingen ble betalt med kort, vil refusjonen gjøres til kortet som ble brukt. I øvrige tilfeller blir refusjonen gjort til det kontonummer du oppgir på returskjemaet.

Produkt(ene) skal sendes tilbake til oss i original emballasje (inkl manualer, etc) og sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av returskjemaet.

Angreretten gjelder ikke når forseglingen på produktet er brutt.

Har du valgt faktura som betalingsløsning og ønsker å benytte angrefristen må du uansett betale faktura for så å få dette tilbakebetalt fra Kumba AS. Dersom du unnlater å betale faktura fra Riverty vil du bli belastet for eventuelle purre og inkassoomkostninger.

12. Personopplysninger

Kumba.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor Kumba også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til andre, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre kjøpet/betalingen, eller om vi er/blir lovpålagt slik utlevering. Pr i dag har kumba.no følgende driftspartnere som får overført personopplysninger:

Bring (Levering/betaling)

Netts (Betaling)

Riverty (Betaling med faktura)

ProISP (Serverdrift)

Driftspartnere har ikke anledning til å bruke personopplysninger levert av kumba.no til annet en den avtalte driftsoppgaven.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på post@kumba.no.

13. Salgspant

Kumba.no har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor

Abonner på vårt nyhetsbrev

Og få 10% på ditt første kjøp

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev godtar du våre retningslinjer for PERSONVERN og ønsker å motta personaliserte meldinger fra Kumba per e-post.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler/cookies for å gi deg den beste opplevelsen. Les mer